Posted on Leave a comment

Subtle shapes in gray and orange

November 2018, mixed media/voks på plate av Merete Hov, under arbeid. Dette er hva som skjer når kun voks/malemiddel legges på skriblinger med oljepastell, kinablyanter, kullstift og ellers det en har for hånden. Voksen løser opp noe av underlaget, og kan dras utover, flyttes, løftes av og så videre. 

November 2018, mixed media/cold wax on board by Merete Hov, under progress. This is what happens when cold wax is added to underlying oil pastel, china markers, charcoal, and what ever medium is on your hand. The wax dissolves some of the underlying colors, and can be dragged, moved, lifted and so forth.

Posted on Leave a comment

Waves in red

November 2018, voks/oljemaling på papir under arbeid av Merete Hov. Og eksperimenteringer fortsetter, skribler og kroter, legger på farge, skraper av, lager mønstre og former, lar tidligere lag skinne igjennom, uten plan, uten mål, bare leker! 

November 2018, cold wax/oil paint on paper under progress by Merete Hov. The experiments continues, doodling, scratching, adding color, scraping off, making patterns and shapes, letting previous layers shining through, with no plan, with no goal, just playing! 

Posted on Leave a comment

Experiments in red and gray

Kald voks/oljemaling på papir november 2018, under arbeid av Merete Hov. Legge på farger, trekke fra ved å skrape, legge til mer, skrape, flytte på farger, løfte farger, yepp, dette er artig! 

Cold wax and oil paint on paper November 2018, work under progress by Merete Hov. Adding colors, subtracting by scraping, adding some more, scraping, shifting colors, lifting colors, oh yeah, this is fun!